Over ons

Onderstaand geven wij u een kijkje in de geschiedenis van onze stichting. Wij wensen u veel leesplezier.

In 1981 kwam bij de gemeente het verzoek voor verstrekking van warme maaltijden. Sociale zaken ambtenaar Guus Hakvoort, maatschappelijk werker Twan Elissen en zuster Fidelis van het gasthuis namen hierin het voortouw en gingen samen nadenken over de maaltijdverstrekking.

De warme maaltijden werden betrokken van Gasthuis St. Jan de Deo. Vrijwilligers werden geworven om de maaltijden in Millingen te bezorgen. Op 2 april 1982 werd de Stichting Warme Maaltijden opgericht. Twan Elissen en zuster Fidelis ambieerden geen bestuursfunctie dus bleef Guus Hakvoort alleen over. Hij wist meerdere mensen aan zich te binden en hij is tot 2001 de SWOM als vrijwilliger trouw gebleven.

In 1985 kwam er ondersteuning van een penningmeester. Guus bleef zich inzetten voor de ouderen als voorzitter en secretaris.

De maaltijdvoorziening breidde zich uit van enkele maaltijden per week tot ruim 17.000 maaltijden op jaarbasis rond de eeuwwisseling. In december 2022 werd de 350.000ste maaltijd bezorgd.

Midden jaren 80 kwam de alarmeringsservice. Ouderen die alleen wonen voelen zich veiliger, doordat ze ten allen tijde via een zendertje om de hals hulp in kunnen roepen. De naam van de stichting werd Stichting Bejaardenhulp Millingen.

Inmiddels kwam er een grote vraag naar vervoer voor ouderen. Zij wilden zelfstandig blijven en niet altijd afhankelijk zijn van de hulp van kinderen en mantelzorg. Na druk overleg met de gemeente en het aanboren van financiële bronnen ging in oktober 1990 de vervoersservice van start onder de naam Stichting Welzijn Ouderen Millingen aan de Rijn. Op 19 september 2012 mochten we de 50.000ste rit noteren. Tot 2015 werd alleen voor de senioren van Millingen gereden, in dat jaar werd dit uitgebreid en vanaf die tijd konden ook de inwoners van Kekerdom en Leuth er gebruik van maken. Vrijdag 10 december 2021 was de 75.000ste rit.

De SWOM werd nog verder uitgebreid met een onderhoudsman in 1994, die o.a.de klussen service verzorgde, een ouderenbezoekster in 1997 en een coördinator in 1999.

De bezoekgroep werd in 2000 aan de stichting toegevoegd. Sinds oktober 2012 is er het mantelzorgproject, waarbij ontspanning wordt geboden en een mogelijkheid tot contact met andere mantelzorgers.

In de periode 2001-2013 werden computercursussen verzorgd. Een kookcursus werd gegeven van 2000-2003 en er was een vrijwillige tuinman in de periode 2004 t/m 2007.

Vanaf juli 2014 is de functie van ouderenbezoekster komen te vervallen. En in 2022 is de onderhoudsman met pensioen gegaan. De klussenservice werd toen verzorgd door vrijwilligers.

Met de komst van een nieuwe accommodatie op het sportpark in 2014 werd ook een beweegtuin gerealiseerd. Een mooie gelegenheid voor senioren om op eigen niveau actief bezig te zijn.

Op 30 mei 2015 is het eerste Repaircafé in gebouw OEV1. Dit werd in mei 2016 uitgebreid met het Internetcafé. Vanaf 2022 is het internetcafé door samenwerking met de bibliotheek veranderd naar digitaal café. Vanaf januari 2017 vindt dit alles in Kulturhus “Den Ienloop” Heerbaan 115 plaats.

Door wijzigingen in het subsidiebeleid van de gemeente lopen de aanvragen van maaltijden en alarmering vanaf 2015 via het Gasthuis. De vrijwilligers van SWOM brengen nog altijd met veel plezier de maaltijden bij de mensen thuis.

De SWOM bestaat momenteel uit 67 enthousiaste vrijwilligers die er samen met de coördinator ervoor zorgen dat de Millingse ouderen nog aan vele sociale activiteiten kunnen deelnemen.

Bestuur SWOM