Huisregels Repair- en Digitaalcafé

Huisregels Repair- en Digitaalcafé

  • De activiteiten van het Repaircafé worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de reparatiedeskundigen samen met de cliënt.
  • Noch de organisatoren van het Repaircafé, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade, als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repaircafé.
  • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.
  • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
  • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repaircafé zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
  • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
  • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
  • De bezoekers van het Repaircafé zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
  • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Weggooien? Mooi niet!

Bel ons voor meer duidelijkheid

Bereikbaar tussen
09:00u - 11:00u

0481-431105