Stichting Welzijn Ouderen Millingen aan de Rijn

SWOM is een welzijnsorganisatie die zich ervoor inzet dat senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Samen zorgen we ervoor dat elke maaltijd en elke rit een lach op het gezicht van onze ouderen tovert. Omdat welzijn begint met zorg en eindigt met een glimlach.

Een beter welzijn voor ouderen

Extra voorzieningen